leadershipCAPACITY

Jan-Bentsen21_capacitypilot_leadership

God ledelse drejer sig om at se udover dagen i dag, se udover hvad er og se hvad det kunne blive til i fremtiden. At få medarbejderne til at ønske, at være der og gennem alles initiativ og energi at gøre den virkelig.

  • God ledelse
    • er at forudse hvilke handlinger, der skal til for at håndtere de foranstående forandringer og nye udfordringer, der vil komme
    • er at nå mål gennem andres handlinger
    • er omtanke og adfærd
    • bygger på en solid personlighed

Lederens kompetencer er multifunktionelle, da de arbejder ind over hinanden kontinuerligt og repræsentere den cirkulære natur, der ligger i ledelse – alle kompetencer griber ind i hinanden – i kontinuerlig interaktion. De spinder rundt om og tager sit udgangspunkt i kompassets centrum. Et kraftfuldt kompas har et stærkt center.

Leadership Capacity Compass©

Den enkelte leders personlighed har stor indflydelse på hvordan og hvor stærkt de personlige kompetencer anvendes i handling.

Leadership is the art of accomplishing more than the science of management says is possible
– Colin Powel

Vil du vide mere om dit udbytte, klik på Dit resutat
Hvordan og hvilke metoder, klik på samarbejdet

Der er lukket for kommentarer.