Samarbejdet

Hvordan og hvilken metode

 

CapacityPilot_Jan-Bentsen16_cooperation_samarbejde

 

I vores samarbejde med dig skaber vi løsninger, der er praktiske og effektive for alle i din organisation.

Du kan vælge om vi skal styre processen for dig eller om du vil benytte vores rådgivning og selv tage roret.

 

 

De nye tiltag i organisationens sættes til enhver tid i forhold til virksomhedens strategiske målsætning og den nye kurs.

Samarbejdet er sat i system

Vores metode sikrer, at vi når de ønskede resultater og kommer omkring alle relevante spørgsmål I forhold til jeres behov og ambitioner inden vi sætter tiltag i gang.

 

 

 1.  Virksomhedens ambition
  • Vi danner os en klar forståelse af virksomhedens situation, jeres vision, mission, værdier samt hvilke ”Key Performance Drivers”, der vil skabe successen. Inden for disse rammer kan vi rådgive og vejlede dig og din virksomhed med det sigte at skabe de ønskede varige resultater.
 2. Realitets check 
  • For at sikre de rigtige tiltag, danner vi os et billede af hvor er I netop nu og hvor I er på vej hen. I forhold til jeres ambition sætter vi fokus på en række områder som vi mener er en forudsætning for at vi kan give jer meningsfyldte anbefalinger.
 3. Anbefalinger 
  • På dette tidspunkt og med udgangspunkt i vores realitetscheck, udarbejder vi praktiske anbefalinger med virkningsfulde løsninger til udvikling af jeres ”Key Performance Drivers”.
 4. Implementering
  • Vores ambition er at sætte jer i stand til at gøre hvad der er nødvendigt at gøre uden at være afhængig af os. Vi udvikler og coacher jer til at tage de nødvendige skridt. Det er jeres plan, jeres implementering og jeres succes.
 5. Effekt
  • Jeres ambition er vores mål, hvorfor vi undervejs enes om nogle ”Key Performance Indicators”. De vil være knyttet til implementeringsplanens ”Key Performance Drivers” og giver os et billede af effekten af indsatserne.

Nogle af vore metoder

 • Kortlægninger
  • Personfaktor Analyse
  • Team Capacity Analysis ©
  • Klima-/medarbejdertilfredshedsanalyse
  • Markeds- og kundeanalyser
  • Personlighedsanalyser og kortlægninger
  • Regnskabsanalyser
 • Ledelsesrådgivning og sparring
  • Executive Coaching
  • Coaching og udvikling af ledere individuelt eller i grupper
 • Kompetenceudvikling, individuelt  eller i grupper
  • Seminarer og workshops
  • Blended learning med ex.: simuleringsspil, E-learning, projektopgaver og eksamination

Vil du vide hvad det betyder for dit udbytte, klick på Dit resultat

Der er lukket for kommentarer.